Ο Στόχος μας
Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα πλήρες εύρος ναυτικών υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητος κάτω από την ίδια στέγη με ανταγωνιστικό κόστος.
Το Όραμά μας
Οραματιζόμαστε την εταιρεία μας, Starport, ως έναν καταλύτη και όχημα προόδου για την Πορτογαλική ναυτιλιακή οικονομία.
Η Αποστολή μας
Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πλοιοκτήτες / εφοπλιστές υπηρεσίες πρακτόρευσης και πλοιοδιαχείρισης, οικονομικές, νομικές και τεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.