Υπηρεσίες / Διαχείριση Ναυτικών Ασφαλίσεων και Απαιτήσεων
Παρέχουμε εξειδικευμένη και έμπειρη υπηρεσία διαχείρισης ναυτικών απαιτήσεων σε ασφαλιστικούς ομίλους και πλοιοκτήτες / εφοπλιστές καλύπτοντας τα εξής:


Τραυματισμό πληρώματος ή επιβατών.
Καταστροφή και ζημία πλοίου
Θαλάσσια μόλυνση
Απαιτήσεις σχετικές με την καταστροφή εμπορεύματος και ζημία
Υποστήριξη πλοιοκτητών / εφοπλιστών κατά την επιλογή κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης H&M και P&I δια μέσω των επαφών μας στο Λονδίνο